Ot.prp. nr. 29 (1998-99)

Om lov om apotek (apotekloven)

Om lov om apotek (apotekloven)
Ny apoteklov som ledd i en samlet gjennomgang av legemiddelpolitikken

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 29

(1998-99)

Om lov om apotek (apotekloven)

Ny apoteklov som ledd i en samlet gjennomgang av legemiddelpolitikken

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 18. desember 1998, godkjent i statsråd samme dag.

Særskilt vedlegg: NOU 1997: 6 Rammevilkår for omsetning av legemidler. NOU 1997: 7 Piller, prioitering og politikk.

Følg proposisjonen på Stortinget