Ot.prp. nr. 29 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr 34 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget