Ot.prp. nr. 29 (2007-2008)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker)

Om lov om endringer i utlendingsloven (tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget