Ot.prp. nr. 3 (2000-2001)

Lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget