Ot.prp. nr. 3 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget