Ot.prp. nr. 3 (2007-2008)

Om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget