Ot.prp. nr. 30 (2005-2006)

Om lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven

Om lov om endringer i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven

Les dokumentet

(samleproposisjon høsten 2005)

Følg proposisjonen på Stortinget