Ot.prp. nr. 31 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 3 desember 1948 nr 7 om pensjonstrygd for sjømenn og lov 28 juni 1957 nr 12 om pensjonstrygd for fiskere m v

Om lov om endringer i lov 3 desember 1948 nr 7 om pensjonstrygd for sjømenn og lov 28 juni 1957 nr 12 om pensjonstrygd for fiskere m v

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget