Ot.prp. nr. 31 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 23 juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon

Om lov om endringer i lov 23 juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget