Ot.prp. nr. 31 (2004-2005)

Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet)

Om lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget