Ot.prp. nr. 31 (2007-2008)

Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget