Ot.prp. nr. 32 (1996-97)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget