Ot.prp. nr. 32 (1997-98)

Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget