Ot.prp. nr. 33 (1999-2000)

Om lov om endring av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (generelle områdebegrensninger)

Om lov om endring av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (generelle områdebegrensninger)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget