Ot.prp. nr. 34 (1997-98)

Om lov om endring i lov 30. juni 1955 nr 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg

Om lov om endring i lov 30. juni 1955 nr 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget