Ot.prp. nr. 34 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere m.m.

Om lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget