Ot.prp. nr. 34 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget