Ot.prp. nr. 34 (2000-2001)

Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Les dokumentet:

Ot.prp. nr. 34

(2000-2001)

Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 21. desember 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget