Ot.prp. nr. 34 (2008-2009)

Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke

Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget