Ot.prp. nr. 35 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Om lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget