Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget