Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget