Ot.prp. nr. 35 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Om lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget