Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 36 (1999-2000)

Om lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Om lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget