Ot.prp. nr. 36 (1999-2000)

Om lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Om lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget