Ot.prp. nr. 36 (2002-2003)

Om lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning

Om lov om endring i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget