Ot.prp. nr. 36 (2007-2008)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond)

Om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget