Ot.prp. nr. 38 (1997-98)

Om lov om endringar i lønnsgarantiordninga m.m.

Om lov om endringar i lønnsgarantiordninga m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget