Ot.prp. nr. 38 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om endringar i lønnsgarantiordninga m.m.

Om lov om endringar i lønnsgarantiordninga m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget