Ot.prp. nr. 39 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget