Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget