Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Om lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget