Ot.prp. nr. 4 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget