Ot.prp. nr. 40 (2003-2004)

Om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget