Ot.prp. nr. 40 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget