Ot.prp. nr. 40 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om lov om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak)

Om lov om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget