Ot.prp. nr. 41 (1997-98)

Om lov om endring i lov av 25 september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner

Om lov om endring i lov av 25 september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget