Ot.prp. nr. 41 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget