Ot.prp. nr. 41 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget