Ot.prp. nr. 42 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen

Om lov om endring av EØS-loven m.m. som følge av EØS-utvidelsesavtalen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget