Ot.prp. nr. 42

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Kommunal- og arbeidsdepartementet

Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

 

Ot.prp. nr. 42

(1991-92)

Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Tilråding fra Kommunaldepartementet av 28. februar 1992, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget