Ot.prp. nr. 43 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget