Ot.prp. nr. 43 (2004-2005)

Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna

Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget