Ot.prp. nr. 44 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget