Ot.prp. nr. 44 (1998-99)

Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

Om lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget