Ot.prp. nr. 44 (2003-2004)

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen)

Om lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget