Ot.prp. nr. 45 (1996-97)

Om lov om endring i lov av 10 juni 1966 nr 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering mv, forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll mv)

Om lov om endring i lov av 10 juni 1966 nr 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering mv, forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll mv)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget