Ot.prp. nr. 45 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Om lov om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget