Ot.prp. nr. 45 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (forlenging av mellombels forbod mot ­xenotransplantasjon)

Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. (forlenging av mellombels forbod mot ­xenotransplantasjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget