Ot.prp. nr. 45 (2006-2007)

Om lov om endring av lov 2. juli 1999 nr. 64 om ­helsepersonell m.v. (unntak fra helsepersonells ­taushetsplikt)

Om lov om endring av lov 2. juli 1999 nr. 64 om ­helsepersonell m.v. (unntak fra helsepersonells ­taushetsplikt)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget