Ot.prp. nr. 46 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget