Ot.prp. nr. 47 (2004-2005)

Om lov om endringer i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget