Ot.prp. nr. 47 (2006-2007)

Om lov om registrering av innsamlinger

Om lov om registrering av innsamlinger

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget