Ot.prp. nr. 48 (1997-98)

Om lov om endringer i sykehusloven og i lov om psykisk helsevern

Om lov om endringer i sykehusloven og i lov om psykisk helsevern

Les dokumentet

(Sterkere nasjonal styring og regionalt samarbeid)

Følg proposisjonen på Stortinget