Ot.prp. nr. 48 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Om lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement)

Om lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget