Ot.prp. nr. 48 (2001-2002)

Om lov om endringer i utlendingsloven

Om lov om endringer i utlendingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget