Ot.prp. nr. 48 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven (nye regler om sykmelding mv.)

Om lov om endringer i folketrygdloven (nye regler om sykmelding mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget