Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 48 (2004-2005)

Om lov om utdanningsstøtte

Om lov om utdanningsstøtte

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget