Ot.prp. nr. 48 (2004-2005)

Om lov om utdanningsstøtte

Om lov om utdanningsstøtte

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget