Ot.prp. nr. 48 (2006-2007)

Om lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 51 om ­havner og farvann m.v.

Om lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 51 om ­havner og farvann m.v.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget